• Apie įmonę
 • Finansinės ataskaitos
 • Kita informacija
 • Kontaktai
 • Viešieji pirkimai
 • Korupcijos prevencija
 • Tarnybos padaliniai
  Debeikių ugniagesių komanda
  Kavarsko ugniagesių komanda
  Kurklių ugniagesių komanda
  Troškūnų ugniagesių komanda
  Skiemonių ugniagesių komanda
  Svėdasų ugniagesių komanda
  Traupio ugniagesių komanda
  Viešintų ugniagesių komanda

  ]
  Pradinis Informacija Kontaktai Viešieji pirkimaiKorupcijos prevencija
  

  Papildoma informacija

 • 2016m.
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2015 12 31
 • Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
 • Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31d.duomenis
 • Sąmatų vykdymo ataskaitos 2016 03 31
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 03 31
 • Biudžeto išlaidų sąm. vykdymo ataskaita 2016 06 30
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 06 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 09 30
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 09 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2016 12 31
 • 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys
 • 2017m.
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 03 30
 • Veiklos vertinimo išvada
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 06 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2017 06 30
 • Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 09 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2017 09 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2017 12 31
 • Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininko 2017 metų veiklos ataskaita
 • 2018m.
 • Veiklos vertinimo išvada 2018 01 24
 • Transporto sąrašas 2018m.
 • Darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis 2018m.
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 03 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 06 30
 • Asmens duomenų tvarkymo Anykščių rajono ugniagesių tarnyboje taisyklės 2018 07 20
 • Viešame prekių aukcione parduodamas turtas 2018 07 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 09 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 12 31
 • Anykščių rajono ugniagesių tarnybos ir viršininko 2018 metų veiklos ataskaita
 • 2019m.
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 03 31
 • 2019 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
  © 2011-11-15 Anykščių rajono Ugniagesių tarnyba